Akademiskt CV

Avhandlingar

2021Macaulay, Benjamin. Prosody and Intonation in Formosan Languages [Prosodi och språkmelodi i de ursprungliga språken av Taiwan]. Ph.D.-avhandling, The Graduate Center, CUNY.
Försvarat 10/12/2020.
Läs på:
CUNY
ProQuest
2014Macaulay, Benjamin. Representational Implications of the Phonologization of Contour Tones [Konturtonernas fonologiseringen och sina implikationer för fonologisk struktur]. M.A.-avhandling, The Graduate Center, CUNY. New York, USA.(link)

Publikationer

2020Macaulay, Benjamin. "The prosodic structure of Pazeh. [Den prosodiska strukturen av pazeh]". I I. Paul (red.),
AFLA 26: the Proceedings of the 26th meeting of the Austronesian Formal Linguistics Association
. London, Canada: University of Western Ontario.
(link)
2019Fodor, Janet Dean, Benjamin Macaulay, Danielle Ronkos, Tally Callahan, & Tyler Peckenpaugh. “Center-Embedded Sentences: An Online Problem or Deeper? [Mitt-inbäddade meningar: Ett syntagmatiskt problem eller något djupare?]”. I K. Carlson, C. Clifton Jr. och J.D. Fodor (red.), Grammatical Approaches to Language Processing: Essays in Honor of Lyn Frazier, pp. 11–28. Dordrecht: Springer.-
2015Macaulay, Benjamin. "Synchronic and diachronic trends in phi-features of South Asian languages [Synkroniska och diakroniska trender av verbkongruenssärdrag i sydasiatiska språk]". I Proceedings of the 31st South Asian Languages Analysis Roundtable (SALA-31), pp.49–51.(link)
Macaulay, Benjamin. “The Morphosyntax of Formality: A Typology and Inclusion in Feature Geometry [Formalitets morfosyntaxen: En typologi och sin integration i särdragsgeometrin]”, University of Pennsylvania Working Papers in Linguistics, 21:1.(link)

Inbjudna samtal och andra presentationer

2020Macaulay, Benjamin. "New horizons in prosody and intonation in Formosan languages [Nya horisonter i studien av prosodi och språkmelodi i de ursprungliga språken av Taiwan]". Connecting Innovative Research in CUNY Linguistics (CIRCL), The Graduate Center, CUNY, 29 september.
Macaulay, Benjamin. "Phonetic evidence for prosodic structures in Formosan languages [Fonetiskt bevis för prosodiska strukturer i de ursprungliga språken av Taiwan]". Seminarium, Språk- och litteraturcentrum, Lund University, 10 september.(abstract)
2019Macaulay, Benjamin. "Issues in the documentation of prosodic phonology and phrasing [Frågor som uppstår under dokumenteringen av den prosodiska fonologin och fraseringen]". Connecting Innovative Research in CUNY Linguistics (CIRCL), The Graduate Center, CUNY, 16 april.-
2017Macaulay, Benjamin. "The hunt for conservative features in last-speaker situations [Jakten på oförändrade särdrag i talet av de sista återståenda talanderna]". Connecting Innovative Research in CUNY Linguistics (CIRCL), The Graduate Center, CUNY, 12 december.
2016Macaulay, Benjamin. "The state of Pazeh-Kaxabu [Tillståndet av pazeh-kaxabu som ett hotade språk]". Connecting Innovative Research in CUNY Linguistics (CIRCL), The Graduate Center, CUNY, 18 oktober.

Konferens- och affischresentationer

2019Macaulay, Benjamin, & Hagay Schurr. "The distribution and function of 'noun class' morphology in Shupamem ['Nominellklass'-morfologis behandling och funktion på shupamem]". 3rd Afranaph Project Development Workshop (APDW3), Georgetown University, Washington DC, 14 december.(abstrakt)
Schurr, Hagay, & Benjamin Macaulay. "Ergative case-marking and antipassive voice: a view from Grassfields Bantu [Ergativska kasusmärkningen och antipassivdiatesen i gräsfältsbantu-grenen]". 3rd Afranaph Project Development Workshop (APDW3), Georgetown University, Washington DC, 13 december.
Macaulay, Benjamin. "The prosodic structure of Pazeh [Den prosodiska strukturen av pazeh]". The 26th meeting of the Austronesian Formal Linguistics Association (AFLA26), University of Western Ontario, London, Ontario, 24 maj.(abstrakt)
2018Macaulay, Benjamin. "Language death and language change in Pazeh-Kaxabu [Språkdöden och språkförändringen i pazeh-kaxabu]". Fourteenth International Conference on Austronesian Linguistics (14-ICAL), Université d'Antananarivo, Madagascar, 17–20 juli.-
Fodor, Janet Dean, Benjamin Macaulay, Danielle Ronkos, Tally Callahan, & Tyler Peckenpaugh. "Center-embedded sentences: an online problem or deeper? [Mitt-inbäddade meningar: Ett syntagmatiskt problem eller något djupare?]" Lynschrift18, a conference in honor of the retirement of Professor Lyn Frazier from the UMass Department of Linguistics, UMass Amherst, 19–20 maj.-
Fodor, Janet Dean, Benjamin Macaulay, Danielle Ronkos, Tally Callahan, & Tyler Peckenpaugh. "Center-embedded sentences: an online problem or deeper? [Mitt-inbäddade meningar: Ett syntagmatiskt problem eller något djupare?]" Affischpresentation, 31st Annual CUNY Conference on Human Sentence Processing (CUNY2018), UC Davis, 15 mars.(abstrakt)
2016Macaulay, Benjamin. "When phonetics is not enough: syllable parsing and laryngeally-complex nuclei [När fonetiken räcker inte: Om stavelsesparsingen och laryngalkomplexitetet i vokalkärnor]". CUNY Phonology Forum 2016: Conference on Sonority, The Graduate Center, CUNY, 14 januar.(link)
2015Macaulay, Benjamin. “Utsat tonogenesis and its implications for the representation of tone [Tongenesen i tsat och sina implikationer för tonstruktur]”, 13th International Conference on Austronesian Linguistics (13-ICAL), Academia Sinica, Taipei, 21 juli.(abstrakt)
(ladda ner)
Macaulay, Benjamin. "Synchronic and diachronic trends in phi-features of South Asian languages [Synkroniska och diakroniska trender av verbkongruenssärdrag i sydasiatiska språk]". 31st Annual South Asian Languages Analysis Roundtable (SALA-31), Lancaster University, UK, 14 maj.(abstrakt)
(ladda ner)
Macaulay, Benjamin. "Phonological Knowledge Under Contact: Rethinking the ‘Spread’ of Tone [Fonologisk kunskap i språkkontaktsituationer: En omprövning av tonen som 'spridning'-fenomen]". CUNY Phonology Forum 2015: Conference on Multilingual Phonology, The Graduate Center, CUNY, 16 januar.(länk)
2014Macaulay, Benjamin. “Using Sound Change to Inform Theories of Phonological Representation [Ljudändringer kan upplysa teorier om fonologisk struktur]”, SYNC 2014, Stony Brook University, 6 december.(abstrakt)
(ladda ner)
Macaulay, Benjamin. “The Morphosyntax of Formality: A Typology and Inclusion in Feature Geometry [Formalitets morfosyntaxen: En typologi och sin integration i särdragsgeometrin]”, Penn Linguistics Conference 38 (PLC38), UPenn, 30 mars.(abstrakt)
(ladda ner)