Andra ämnen

På andra sidorna har jag givet en introduktion till forskningsämnena som var del av min avhandling, mitt arbete som forskningsassistent, och de som handlar om det svenska språket. Här ska jag prata liten om andra ämnen inom språkvetenskap som jag har jobbat på eller fortsätter att jobba på.