CV

Afhandlinger

2021Macaulay, Benjamin. Prosody and Intonation in Formosan Languages [Prosodi og intonation i de oprindelige sprog af Taiwan]. Ph.D.-afhandling, The Graduate Center, CUNY.
Forsvaret 10/12/2020.
Læs på:
CUNY
ProQuest
2014Macaulay, Benjamin. Representational Implications of the Phonologization of Contour Tones [Konturtonernes fonologiseringen og sine implikationer for fonologisk struktur]. M.A.-afhandling, The Graduate Center, CUNY. New York, USA.(link)

Publikationer

2020Macaulay, Benjamin. "The prosodic structure of Pazeh. [Den prosodiske strukturen af pazeh]". I I. Paul (red.),
AFLA 26: the Proceedings of the 26th meeting of the Austronesian Formal Linguistics Association
. London, Canada: University of Western Ontario.
(link)
2019Fodor, Janet Dean, Benjamin Macaulay, Danielle Ronkos, Tally Callahan, & Tyler Peckenpaugh. “Center-Embedded Sentences: An Online Problem or Deeper? [Midt-indlejrede sætninger: Et syntagmatiskt problem eller noget dybere?]”. I K. Carlson, C. Clifton Jr. og J.D. Fodor (red.), Grammatical Approaches to Language Processing: Essays in Honor of Lyn Frazier, pp. 11–28. Dordrecht: Springer.-
2015Macaulay, Benjamin. "Synchronic and diachronic trends in phi-features of South Asian languages [Synkroniske og diakroniske tendenser af verbaftalesærtræk i sydasiatiska sprog]". I Proceedings of the 31st South Asian Languages Analysis Roundtable (SALA-31), pp.49–51.(link)
Macaulay, Benjamin. “The Morphosyntax of Formality: A Typology and Inclusion in Feature Geometry [Formalitets morfosyntaksen: En typologi og sin integration i særtræksgeometrin]”, University of Pennsylvania Working Papers in Linguistics, 21:1.(link)

Inviterede samtaler og andre præsentationer

2020Macaulay, Benjamin. "New horizons in prosody and intonation in Formosan languages [Nye horisonter i undersøgelsen af prosodi og intonation i de oprindelige sprog af Taiwan]". Connecting Innovative Research in CUNY Linguistics (CIRCL), The Graduate Center, CUNY, 29 september.
Macaulay, Benjamin. "Phonetic evidence for prosodic structures in Formosan languages [Fonetiskt bevis for prosodiska strukturer i de oprindelige sprog af Taiwan]". Seminarium, Språk- och litteraturcentrum, Lund University, 10 september.(abstract)
2019Macaulay, Benjamin. "Issues in the documentation of prosodic phonology and phrasing [Spørgsmål som opstår i løbet af dokumenteringen af den prosodiske fonologi och frasering]". Connecting Innovative Research in CUNY Linguistics (CIRCL), The Graduate Center, CUNY, 16 april.-
2017Macaulay, Benjamin. "The hunt for conservative features in last-speaker situations [Jagten på uændrede særtræk i talen af de sidste tilbageværende talander]". Connecting Innovative Research in CUNY Linguistics (CIRCL), The Graduate Center, CUNY, 12 december.
2016Macaulay, Benjamin. "The state of Pazeh-Kaxabu [Tilstanden af pazeh-kaxabu som et truede sprog]". Connecting Innovative Research in CUNY Linguistics (CIRCL), The Graduate Center, CUNY, 18 oktober.

Konference- og plakatpræsentationer

2019Macaulay, Benjamin, & Hagay Schurr. "The distribution and function of 'noun class' morphology in Shupamem ['Nominalklasse'-morfologis behandling og funktion på shupamem]". 3rd Afranaph Project Development Workshop (APDW3), Georgetown University, Washington DC, 14 december.(abstrakt)
Schurr, Hagay, & Benjamin Macaulay. "Ergative case-marking and antipassive voice: a view from Grassfields Bantu [Ergative kasusmærkningen och antipassivstemmen i græsmarksbantu-grenen]". 3rd Afranaph Project Development Workshop (APDW3), Georgetown University, Washington DC, 13 december.
Macaulay, Benjamin. "The prosodic structure of Pazeh [Den prosodiske strukturen af pazeh]". The 26th meeting of the Austronesian Formal Linguistics Association (AFLA26), University of Western Ontario, London, Canada, 24 maj.(abstrakt)
2018Macaulay, Benjamin. "Language death and language change in Pazeh-Kaxabu [Sprogdøden og sprogforandringen i pazeh-kaxabu]". Fourteenth International Conference on Austronesian Linguistics (14-ICAL), Université d'Antananarivo, Madagascar, 17–20 juli.-
Fodor, Janet Dean, Benjamin Macaulay, Danielle Ronkos, Tally Callahan, & Tyler Peckenpaugh. "Center-embedded sentences: an online problem or deeper? [Midt-indlejrede sætninger: Et syntagmatiskt problem eller noget dybere?]" Lynschrift18, a conference in honor of the retirement of Professor Lyn Frazier from the UMass Department of Linguistics, UMass Amherst, 19–20 maj.-
Fodor, Janet Dean, Benjamin Macaulay, Danielle Ronkos, Tally Callahan, & Tyler Peckenpaugh. "Center-embedded sentences: an online problem or deeper? [Midt-indlejrede sætninger: Et syntagmatiskt problem eller noget dybere?]" Plakatpræsentation, 31st Annual CUNY Conference on Human Sentence Processing (CUNY2018), UC Davis, 15 mars.(abstrakt)
2016Macaulay, Benjamin. "When phonetics is not enough: syllable parsing and laryngeally-complex nuclei [Når fonetiken ikke er nok: Om stavelsesparsingen og glottaliske kompleksitetet i stavelsekerner]". CUNY Phonology Forum 2016: Conference on Sonority, The Graduate Center, CUNY, 14 januar.(link)
2015Macaulay, Benjamin. “Utsat tonogenesis and its implications for the representation of tone [Tonogenesen i tsat og sine implikationer for tonstruktur]”, 13th International Conference on Austronesian Linguistics (13-ICAL), Academia Sinica, Taipei, 21 juli.(abstrakt)
Macaulay, Benjamin. "Synchronic and diachronic trends in phi-features of South Asian languages [Synkroniske og diakroniske tendenser af verbaftalesærtræk i sydasiatiska sprog]". 31st Annual South Asian Languages Analysis Roundtable (SALA-31), Lancaster University, UK, 14 maj.(abstrakt)
Macaulay, Benjamin. "Phonological Knowledge Under Contact: Rethinking the ‘Spread’ of Tone [Fonologiske viden i sprogkontaktsituationer: En genovervejelse af tonen som 'spredning'-fænomen]". CUNY Phonology Forum 2015: Conference on Multilingual Phonology, The Graduate Center, CUNY, 16 januar.(link)
2014Macaulay, Benjamin. “Using Sound Change to Inform Theories of Phonological Representation [Lydændringer kan informere teorier om fonologisk struktur]”, SYNC 2014, Stony Brook University, 6 december.(abstrakt)
Macaulay, Benjamin. “The Morphosyntax of Formality: A Typology and Inclusion in Feature Geometry [Formalitets morfosyntaksen: En typologi og sin integration i særtræksgeometrin]”, Penn Linguistics Conference 38 (PLC38), UPenn, 30 mars.(abstrakt)